Saturday, April 25, 2015

Mary Jane Veloso - to be executed on April 28

Breaking news at GMA NewsTV, 7pm, April 25, 2015...

Mary Jane Veloso:  Nakatakda ang pagbitay sa Abril 28, Martes ng hating-gabi.

Mismo si Mary Jane Veloso ang tumawag sa kanyang kapatid para ibalita at kumpirmahin ang pagtatakda sa pagkitil ng kanyang buhay.

Nakakalungkot.

May the good Lord be with her, her families, friends, and loved ones.