Saturday, June 16, 2012

Paalam sa Isang Minamahal na Kapamilya


June 5, 2012... The day when I had the hardest and the saddest speech of my life - thanking everyone, spreading his kindness and good heart, and most of all, praising Him for giving us our dearest Tito Dong. We love you oh so dearly. We miss you so much!


On behalf of our family, loved ones and relatives, I would like to extend our sincerest and deepest gratitude to all who extended a helping and loving hand to all of us especially in our times of grief and sorrow. Maraming salamat po sa lahat.

Til We Meet Again!
Totoong napakahirap sa ating lahat na tanggapin ang nangyari lalo pa’t alam natin na hindi na natin siya muling makikita at makakasama. Nakakalungkot isipin na oras na niya at kailangang lumisan. Subalit alam naming masaya ka na ngayon, free from any pain. You are fulfilled and blessed now that you are with our Almighty Father.

Higit naming pinasasalamatan ang Panginoon sa pagbigay N’ya sa’yo sa amin; You are a blessing, you are a gift.

Almighty Father, we thank you for giving him to us, to know and to love as a companion on our earthly pilgrimage. Give us faith to see in death the gate to eternal life, so that in quiet confidence we may continue our course on earth, until, by your call, we are reunited with those who have gone before. In your Kingdom, magkakasama-sama po kami muli.

Tito Dong, hinding-hindi ka namin makakalimutan. You will be missed. Salamat sa magandang alaala, masayang samahan at napakabuti mong puso.
Our Dearest Tito Dong

Ang lahat ng naririto ngayon ay saksi sa kung anong klaseng tao ang pinakamamahal naming si Tito Dong… isang mapagmahal na asawa, mapag-arugang ama, maalalahanin at malambing na anak, kapatid, tiyuhin at kaibigan. Wala akong maisip na salita para maisigaw kung gaano ka namin kamahal at pinahahalagahan.

Masakit, mahirap subalit alam namin na masaya ka na ngayon lalo na at kasama ka na ng ating Diyos na lumikha. Iyakap mo rin kami kay Lolo Leovy, miss na miss na rin namin s’ya. Wag ka nang mag-alala, kakayanin namin ito para sa iyo. Kami ang bahala, magtutulungan at magdadamayan kami.

Rest well and rejoice in His Kingdom.

Ta Dong, thank you very much. We love you. Farewell. Til we meet again.    
Muli po maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.

No comments: