Tuesday, April 12, 2011

Oyayi - Pieta (Oyayi Sa Paanan Ni Hesus)

Pieta (Oyayi Sa Paanan Ni Hesus)

Music by: Paulo K Tirol
Lyrics by: MJ Francia

Arrangement: Paulo K Tirol
Soloist:
Trin Panganiban-Custodio

Ave Maria, gratia plena
Sancta Maria, mater Dei

Kay lamig na ng hangin, lumalatag ang dilim.
‘Di maabot ng tingin itong lagim.
Narito ang ‘Yong ina, damhin Mong yakap-yakap Ka.
Sa kandungan ko, Sinta, mapanatag Ka, Sinta

Nais ko’y pagmasdan Ka sa ‘Yong pamamahinga.
Minsan pa’y iduyan Ka, awitan Ka.
‘Di ko man nababata, puso ko’y lumuluha.
Sa Iyong pag-iisa, sasamahan Ka.

At hihilumin ang brasong sugatan, papawiin mga luha Mong taglay.
Lilinisin, mukha Mong dinumhan, paagusin ang luha kong alay.
Madama ko man mga tinik, yayakapin Ka nang mahigpit, Giliw.
Ihehele’t iduduyan Ka; mahimbing na, tapos na.

Aking Ama! Ako’y nilisan Mo na ba?
Bigyang liwanag, alipin Mong aba.
Tinalikuran Mo na ba? Dinggin ang panalangin ko, Ama!
Sumasamong pagpalain Mo, nang minsan pa’y masabi ko sa ‘Yo:
“Ako’y alipin Mo; sundin ang loob Mo, Ama ko.”

Hihilumin ang brasong sugatan, papawiin ang luha Mong taglay.
Lilinisin, mukha Mong dinumhan, paagusin ang luha kong alay.
Madama ko man mga tinik, yayakapin Ka nang mahigpit, Giliw.
Ihehele’t iibigin Ka; tapos na, tapos na.

Sa pag-akap kay Hesus sa paanan ng Krus, ipinakita ni Maria ang tunay na pagtugon sa tawag ng pag-ibig.

Watch the videos and listen to this song. Hope you'd be amazingly touched by these audio-video presentations.

Acknowledgement:
Lyrics: Hangad Official Website. Visit them NOW.
Photo credit:
google - see the link.
Youtube Video credit: shamazelizan and mikhailquijano


No comments: