Monday, November 8, 2010

Tayo ay Iisa

Ang pangarap mo'y pangarap ko...
Ang pasanin mo'y pasanin ko
...
Ang damdamin mo'y damdamin ko sinta
... Ang kalayaan mo'y kalayaan ko...
Ang digmaan mo'y digmaan ko
...
Ang buhay mo at buhay ko'y iisa
...

Iisa

Gary Granada

Minsa'y nasanay na nang nasanay
Sa konting konswelong aliw
Sa dinamidaming pasikutsikot ng buhay
Napakadaling mabaliw

Kung ikaw ay nanlalamig
Ako ay nakikinig at nakakaintindi
At sa hibang na daigdig
Ay mayron kang kakampi

Ang pangarap mo'y pangarap ko
Ang pasanin mo'y pasanin ko
Ang damdamin mo'y damdamin ko sinta
Ang kalayaan mo'y kalayaan ko
Ang digmaan mo'y digmaan ko
Ang buhay mo at buhay ko'y iisa

At kung ang karamihan ng buhay
Pakikipagsapalaran
Nakataya ang pag-ibig kong tunay
Sa lahat ng labanan

Kahit ano'ng daratnan
Hindi pagsisisihan, ako ay naririto
Sa kadulu-duluhan
Handang sumama sa iyo

Ang pangarap mo'y pangarap ko...
Ang pangarap mo'y pangarap ko...

Buhay mo at buhay ko'y iisa

No comments: